Zadania domowe na eSzkola.pl Rozwiążemy Twoje zadanie! dodaj zadanie

Najnowsze zadania - Fizyka - Liceum

Zgłoszone zadania

 • dielektryk przy kondensatorze

  Dział: elektrostatyka

  dlaczego pojemność kondensatora płaskiego wzrośnie jeśli pomiędzy jego płytkami znajdzie się dielektryk?

  Odpowiedz Liceum 17.10.2021 20:12
 • Interferencja

  Dział: Optyka

  Dwa promienie świetlne o długości fali λ=500 nm wychodzą ze wspólnego źródła i poruszają się dwoma drogami pomiędzy punktami A i B. Pierwszy z nich pokonuje poziomy odcinek o długości L_1=2 m. Drugi porusza się po dłuższej drodze, o łącznej długości L_2, ulegając w punkcie środkowym odbiciu od zwierciadła. Jaka powinna być...

  Odpowiedz Studia 15.08.2021 16:06
 • Interferencja

  Dział: Optyka

  Bańka mydlana o grubości ścianek 100 nm⁠ jest oświetlona światłem białym, padającym prostopadle do jej powierzchni. Dla jakiej długości fali z zakresu widzialnego i dla jakiego koloru światła, który jej odpowiada, uzyskana zostanie konstruktywna interferencja? Przyjmij, że współczynnik załamania roztworu mydła jest taki sam jak ...

  Odpowiedz Studia 15.08.2021 16:05
 • Układy optyczne

  Dział: Optyka

  Do posrebrzanej czaszy kulistej o promieniu krzywizny r=1 m nalano wody tak, że układ ten można traktować jako cienką soczewkę i zwierciadło sferyczne. Ile wynosi ogniskowa tego układu, jeśli dla wody współczynnik załamania światłą wynosi n=1.3?

  Odpowiedz Studia 15.08.2021 16:04
 • Układy optyczne

  Dział: Optyka

  Równoległa wiązka światłą pada na soczewkę o ogniskowej f. W odległości d za soczewką umieszczono zwierciadło płaskie, w płaszczyźnie prostopadłej do osi optycznej soczewki. Gdzie powstaje punkt przecięcia promieni świetlnych po drugim przejściu wiązki światłą przez soczewkę? Rozważyć przypadki: a) d

  Odpowiedz Studia 15.08.2021 16:03
 • mechanika

  Dział: mechanika

  Oblicz wartość pracy jaką wykonały siły oporu ruchu podczas odrzutu działa z którego został wystrzelony pocisk o masie 1kg z szybkością 3m/s. Masa działa wynosi 1t.

  Odpowiedz Liceum 25.05.2021 14:11
 • Konstrukcje obrazów w zwierciadlach

  Dział: Fizyka

  1.Narysuj konstrukcję obrazu w zwierciadle płaskim, gdy przedmiot o wysokości 2cm umieszczony jest w odległości 2,5 cm od zwierciadła. Przedmiot AB narysuj za pomocą strzałki skierowanej do góry. Podaj cechy obrazu. 2.Narysuj konstrukcję obrazu w zwierciadle wklęsłym gdy x 2f Podaj cechy obrazów. 3.Narysuj konstrukcję obrazu w zwier...

  Odpowiedz Szkoła Podstawowa 17.04.2021 21:30
 • Ruch drgający

  Dział: Ruch drgający

  Oblicz okres i prędkość maksymalną ciała o masie m=20 g, które wykonuje ruch drgający o amplitudzie A=4cm. Energia całkowita ciała wynosi 8 mJ

  Odpowiedz Liceum 09.04.2021 22:47
 • Dudnienie

  Dział: Fale

  Okres związany z większą częstotliwością dudnienia wynosi 1,07 ms, a z mniejszą 7,63 ms. Proszę wygenerować wykres dla następujących stosunków częstotliwości i amplitud. 1) częstotliwość 3 do 4, a amplitud 3 do 4, 2) częst. 1 do 1, a amplituda 2 do 1, 3) czest. 5 do 4, a amplituda 2 do 5.

  Odpowiedz Studia 08.04.2021 14:00
 • prędkość kątowa

  Dział: fizyka

  Koralik obiega okrąg o promieniu 0,1 m ze stałą prędkością 3,14 m/s. Oblicz ile razy w ciągu jednej minuty obiega on okrąg i jaka jest jego prędkość kątowa.

  Odpowiedz Liceum 29.03.2021 22:43

Szkoła Podstawowa

Liceum

Zadania domowe na eSzkola.pl Rozwiążemy Twoje zadanie! dodaj zadanie
Wynik działania 3 + 1 =