Rozpoznaj typy podanych zdań podrzędnie złożonych

Rozpoznaj typy podanych zdań podrzędnie złożonych i narysuj ich wykresy.

 1. Kamil obejrzał film, który podobał się jego przyjacielowi.
 2. Agnieszka wyjechała tam, gdzie nie było przyjaciół.
 3. Hania bała się, że jej córka zarazi się ospą.
 4. Gdy Michał dowiedział się o śmierci dziadka, rozpkłakał się.
 5. Martyna jest taka, że przyjaźni się tylko z chłpakami.
 6. Adam zrobił obiad tak, jak nauczył go tata.
 7. Kto najlepiej zda egzamin, ten dostanie się na staż.
 8. Karolina kupiła rower, by mogła nim jeździć do szkoły.
 9. Maciek dostał uwagę, bo był niegrzeczny.
 10. Jeśli Gosia nie pojawi się dziś w pracy, zostanie zwolniona.
 11. Hania poszła na spacer, mimo tego że padał deszcz.

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
13.03.2020 12:10

Najpierw szukamy zdania nadrzędnego (czyli takiego, które mogłoby funkcjonować jako oddzielne, sensowne zdanie bez zdania podrzędnego). Następnie szukamy zdania podrzędnego (czyli tego, do którego możemy zadać pytanie). Później prawdzamy który typ zdania podrzędnego odpowiada na takie pytanie (np. przydawkowe odpowiada na pytania jaki? jaka? jakie? który? która? Które? ile? czego? z czego?)

 1. Przydawkowe (bo do zdania podrzędnego zadamy pytanie: jaki film?)
 2. Okolicznikowe miejsca (bo do zdania podrzędnego zadamy pytanie: gdzie wyjechała?)
 3. Dopełnieniowe (bo do zdania podrzędnego zadamy pytanie: czego się bała?)
 4. Okolicznikowe czasu (bo do zdania podrzędnego zadamy pytanie: kiedy się rozpłakał?)
 5. Orzecznikowe (bo do zdania podrzędnego zadamy pytanie: jaka jest?)
 6. Okolicznikowe sposobu (bo do zdania podrzędnego zadamy pytanie: jak zrobił?)
 7. Podmiotowe  (bo do zdania podrzędnego zadamy pytanie: kto się dostanie?)
 8. Okolicznikowe celu (bo do zdania podrzędnego zadamy pytanie: w jakim celu kupiła?)
 9. Okolicznikowe przyczyny (bo do zdania podrzędnego zadamy pytanie:  dlaczego dostał?)
 10. Okolicznikowe warunku (bo do zdania podrzędnego zadamy pytanie pod jakim warunkiem zostanie zwolniona?)
 11. Okolicznikowe przyzwolenia (bo zadamy pytanie, mimo czego poszła?)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

 • Wiedza