Prędkość pocisku po przebiciu ściany

Jaka jest średnia siła oporu działająca na pocisk o masie 3 g, który poruszając się z prędkością 700 m/s i przebija 3 cm ściankę i wylatuję z prędkością 300 m/s?

 

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Justyna Ekspert eSzkola.pl
27.05.2020 11:13

Dane i szukane z zadania:

m=3g

v_1=700  \frac{m}{s}

v_2=300  \frac{m}{s}

d=3cm=0,03m

F_o=?

Pocisk był w ruchu zarówno przed jak i po zdarzeniu, posiadał więc energię kinetyczną:

E_{k1}= \frac{mv_1^2}{2}

E_{k1}= \frac{3kg*(700 \frac{m}{s} )^2}{2}

E_{k1}= \frac{3kg*490000 \frac{m^}{s^2} }{2}

E_{k1}=735000J

E_{k2}= \frac{mv_2^2}{2}

E_{k2}= \frac{3kg*(300 \frac{m}{s} )^2}{2}

E_{k2}= \frac{3kg*90000 \frac{m^}{s^2} }{2}

E_{k2}=135000J

Korzystając z zasady zachowania energii mamy:

E_{k1}=E_{k2}+W

gdzie W jest to praca sił tarcia i wynosi:

W=F_o*d

F_o= \frac{W}{d}

E_{k1}-E_{k2}=W

W=735000J-135000J

W=600J

F_o= \frac{600J}{0,03}

F_o=20000N

F_o=20kN

Odp. Siły oporu wynoszą 20kN.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: