Energia spadającego obiektu

Oblicz energię kinetyczną  w momencie zderzenia z ziemią obiektu o masie m=13kg, który spada z wysokości h=150m.

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Damian Ekspert eSzkola.pl
11.04.2021 18:42

nergia kinetyczna w najniższym położeniu będzie  równa energii potencjalnej w najwyższym położeniu, zatem:
E_k=E_p=m\cdot g\cdot h, g=9.81\frac{m}{s^2}
Wstawiając dane zadania, otrzymamy:
E_k=13\cdot 9.81\cdot 150=19.13 kJ

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza