Zapisz sumaryczną reakcję zachodzcą w ogniwie redoks

W półogniwach X i Y zachodzą następujące procesy:

Półogniwo X: ClO3- + 6H+ + 6e ↔ Cl- + 3H2O E0 = 1,45 V

Półogniwo Y: NO2- + H2O + e ↔ NO + 2OH- E0 = -0,46 V

 

Z półogniw X oraz Y zbudowano ogniwo. Na postawie posiadanych informacji określ, na którym półogniwie zachodzi utlenianie, a na którym redukcja. Następnie zapisz sumaryczną reakcję zachodzącą w ogniwie

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.05.2020 17:28

Potencjał standardowy dla półogniwa X jest wyższy niż dla Y, dlatego będzie zachodzić na nim redukcja. Tym samym na półogniwie Y zajdzie utlenianie. Zapisanie równania reakcji zachodzącego w ogniwie:

 

6NO + 6OH- + ClO3- → 6NO2- + 3H2O + Cl-

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza