Określ wpływ czynników na szybkość reakcji chemicznej

Przeprowadzono doświadczenie mające na celu określić wpływ wybranych czynników na szybkość reakcji chemicznych zgodnie z poniższym schematem.

Po zakończonym doświadczeniu uszeregowano probówki pod względem wzrastającej intensywności wydzielania gazu w wyniku reakcji:

Ustal jakie czynniki miały efekt na wyniki doświadczenia oraz jaki był ich wpływ na szybkość reakcji.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 12:13

Rozwiązanie:

Różnicą pomiędzy probówką numer I i II jest stężenie kwasu solnego. Ponieważ reakcja w probówce II zaszła szybciej, można wysnuć wniosek, że wzrost stężenia reagenta zwiększa szybkość reakcji.

Drugim czynnikiem mającym wpływ na szybkość reakcji jest stopień rozdrobnienia – zwiększenie powierzchni kontaktowej cynku zwiększyło szybkość reakcji, co potwierdzają obserwacje z doświadczenia.

Ostatnim czynnikiem wpływającym na szybkość reakcji jest temperatura – zgodnie z regułą van’t Hoffa wzrost temperatury o 10°C zwiększa szybkość reakcji 2 do 4-krotnie, co potwierdzają zanotowane obserwacje.

Dzięki! 4
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza