Oblicz wartość potencjału elektrody cynkowej

Oblicz wartość potencjału elektrody cynkowej zanurzonej w roztworze jonów Zn2+ o stężeniu 0,01 mol/dm3. W obliczeniach wykorzystaj dane z tablicy potencjałów normalnych półogniw metalicznych.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
11.05.2020 16:34

Do obliczenia potencjału wykorzystujemy równanie Nernsta:

 

E _{Me ^{n+} /Me } = E ^{0} + 0,059  \times log ( C _{m} )

E _{Me ^{n+} /Me } = -0,76 + 0,059 \times log 0,01 = -0,82 V

 

Odpowiedź: Potencjał elektrody cynkowej wynosi -0,82V.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: