Oblicz stałą szybkości reakcji na początku reakcji oraz po przereagowaniu substratu

W temperaturze T przebiega reakcja:

A + 2B ↔ C

zgodnie z równaniem kinetycznym opisanym równaniem:

v _{1} = k \times [A] \times [B] ^{2}

Na początku reakcji stężenia reagentów wynosiły odpowiednio [A] = 3 mol/dm3, [B] = 4 mol/dm3, a szybkość reakcji była równa 9,6 mol/dm3/s.

Oblicz stałą szybkości reakcji opisanej równaniem kinetycznym w temperaturze T wiedząc, że jednostką jest dm6/mol2/s. Następnie oblicz szybkość reakcji w momencie, gdy reakcji uległo 40% substancji A (wynik podaj z dokładnością do 4 miejsca po przecinku).

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 17:30

Rozwiązanie:

Przekształcamy równanie kinetyczne i podstawiamy dane z treści zadania:

v _{1} = k \times [A] \times [B] ^{2}

k = \frac{v _{1} }{[A] \times [B] ^{2} }

k = \frac{4,8 }{3 \times 4 ^{2} }

k = 0,2 \frac{dm ^{6} }{mol ^{2} \times s}

Obliczamy jaka ilość substancji A pozostała nieprzereagowana w reaktorze:

3 x 40% = 1,2 mola A

3 - 1,2 = 1,8 mola

Zgodnie ze stechiometrią reakcji, na każdy 1 mol A w reakcji biorą udział 2 mole B, zatem:

1 mol A – 2 mole B

1,2 mola A – x moli B

x = 2,4 mole B

4 – 2,4 = 1,6 mola B

Pozostało 1,6 mola nieprzereagowanej substancji B. Obliczamy szybkość reakcji w momencie, gdy przereagowało 40% substancji A:

v _{2} = k \times [A] \times [B] ^{2}

v _{2} = 0,2 \times 1,2 \times 1,6 ^{2}

v _{2} = 0,6144 \frac{mol}{dm ^{3} \times s}

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

 • Wiedza