Ustal, jaka ilość węglanu wapnia znajduje się w jego nasyconym roztworze

Ustal, ile gramów CaCO3 znajduje się w 200 cm3 nasyconego roztworu tej soli, wiedząc że Kso wynosi 4,8×10-9.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 23:00

Zapisanie równania dysocjacji węglanu wapnia:

CaCO3 → Ca2+ + CO32-

Zapisanie wzoru na iloczyn rozpuszczalności dla węglanu wapnia:

Kso = [Ca2+][CO32-]

Zapisanie zależności między iloczynem rozpuszczalności a rozpuszczalnością molową:

Kso = s × s =s2

S =  \sqrt{Kso} =  \sqrt{4,8 \times 10 ^{-9} }

S = 6,93×10-5

 

W 1 dm3 roztworu znajduje się 6,93×10-5 mola węglanu wapnia, zatem w 0,2 dm3 znajduje się X. Zapisujemy proporcję:

6,93×10-5 mola – 1 dm3

x moli – 0,2 dm3

x = 1,386×10-5 mola

 

Przeliczamy ilość moli na masę związku. Korzystając z tablic chemicznych obliczamy masę molową węglanu wapnia (100 g/mol):

1 mol – 100 g

1,386×10-5 mola – x g

x = 1,386×10-3 g

 

Odpowiedź: w 200 cm3 roztworu znajduje się 1,386×10-3 g CaCO3.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza