Określ wpływ czynników na proces powstawania oksyhemoglobiny

Hemoglobina jest białkiem i czerwonym barwnikiem krwi, odpowiedzialnym za transport tlenu do komórek. Reakcja wysycenia hemoglobiny tlenem opisuje poniższe równanie, której produktem jest oksyhemoglobina:

HHb + O2 ↔ HbO2- + H+

Na równowagę tej reakcji mają wpływ zarówno pH jak i ciśnienie parcjalne tlenu – w tkankach, które są niedotlenione następuje dysocjacja tlenu i ponowne powstanie deoksyhemoglobiny.

Wyjaśnij jak zmieni się równowaga reakcji w środowisku o pH < 7, oraz w tkankach płuc. Następnie zapisz wzory oksy- i deoksyhemoglobiny, a także nazwij kompleks hemoglobiny z tlenkiem węgla(II).

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
15.06.2020 16:10

Odpowiedź:

deoksyheboglobina - HHb

oksyhemoglobina – HbO2-

Kompleks hemoglobiny z tlenkiem węgla(II) to karboksyhemoglobina (HbCO).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza