Określ katodę oraz anodę w ogniwie i zapisz reakcje elektrodowe

Przeprowadzono doświadczenie, w którym badano wpływ powłoki ochronnej na korozję żelaza, zgodnie z poniższym opisem: gwóźdź stalowy owinięto drutem cynkowym i zanurzono w wodnym roztworze chlorku sodu. Na powierzchni cynkowego drutu pojawił się biały osad Zn(OH)2, zgodnie z reakcją zachodzącą w ogniwie:

2Zn + O2 + 2H2O → 2Zn(OH)2

Określ, który z metali stanowi w powstałym ogniwie katodę, a który anodę. Następnie zapisz reakcje elektrodowe zachodzące w tym ogniwie.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 19:29

Anodę stanowi cynk, ponieważ jego potencjał standardowy jest niższy:

A(-): Zn → Zn2+ + 2e

 

Katodę stanowi żelazo, ponieważ potencjał standardowy tego metalu jest wyższy:

K(+): 2H2O + O2 + 4e → 4OH-

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza