Oblicz, z ilu ogniw musi być zbudowana bateria, aby jej SEM wynosiła 220V

Oblicz, z ilu ogniw Daniella połączonych szeregowo musi składać się bateria, tak by jej siła elektromotoryczna była nie mniejsza niż 220V? Przyjmij warunki standardowe oraz stężenia elektrolitów równe 1 mol/dm3.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 17:56

Zapisanie schematu ogniwa:

Zn|Zn2+||Cu2+|Cu

Obliczenie SEM pojedynczego ogniwa Daniella:

 

SEM = Ekat – Ean = 0,34 -(-0,76) = 1,1 V

 

Chcąc obliczyć niezbędną ilość ogniw do utworzenia baterii układamy prostą proporcję:

 

1 ogniwo – 1,1 V

x ogniw – 220 V

x = 200

 

Odpowiedź: Należy połączyć ze sobą 200 ogniw Daniella.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: