System wasalno-lenny – podstawowe pojęcia

Wyjaśnij pojęcia: a) senior, b) wasal, c) lenno (feudum), d) hołd lenny, e) inwestytura, f) felonia.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 11:26

a) Senior – właściciel ziemski (feudał), który nadawał ziemię do użytku wasalom w zamian za służbę wojskową lub innego rodzaju wsparcie.

b) Wasal – osoba wolna, która przysięgała wierną służbę seniorowi, w zamian za co otrzymywała prawo do użytkowania ziemi.

c) Lenno (feudum) – ziemia nadawa do użytku wasalowi przez seniora.

d) Hołd lenny – uroczyste zawarcie kontraktu lennego, czyli umowy pomiędzy seniorem a wasalem, która regulowała wzajemne zobowiązania.

e) Inwestytura – akt nadania lenna wasalowi przez seniora.

f) Felonia – złamanie zasad kontraktu lennego przez seniora lub wasala.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza