Immunitety w średniowieczu

Wyjaśnij, czym w średniowieczu były immunitety oraz wymień i krótko scharakteryzuj ich dwa rodzaje.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 17:38

Immunitety to wydawane przez panujących przywileje, na mocy których określone dobra ziemskie były wyjmowane spod władzy administracji państwowej. Dzieliły się na ekonomiczne (zwalniające dany obszar całkowicie lub częściowo z podatków na rzecz państwa) oraz sądowe (umożliwiające panu feudalnemu sprawowanie władzy sądowniczej nad ludnością poddańczą przynależącą do jego majątku).

Dzięki! 8
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza