Feudalizm

Postaraj się krótko wyjaśnić termin „feudalizm”. Zwróć uwagę na jego wieloznaczność.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 09:24

Termin „feudalizm” pochodzi od łacińskiego słowa feudum oznaczającego lenno, czyli ziemię nadawaną do użytku wasalowi przez seniora. W historiografii funkcjonuje on od czasów oświecenia. Można rozumieć go co najmniej na trzy sposoby:

1) jako system wasalno-lenny, czyli układ powiązań pomiędzy seniorami a wasalami, istniejący głównie w średniowiecznej Europie Zachodniej,

2) jako typ społeczeństwa opartego na więziach wasalno-lennych, w którym czołową rolę polityczną i gospodarczą odgrywali wielcy właściciele ziemscy,

3) jako całościowy system społeczno-ekonomiczny oparty na pracy wykonywanej przez ludność poddańczą na rzecz feudałów (właścicieli ziemskich).

Trzecie z wyżej wymienionych pojęć feudalizmu wywodzi się z myśli Karola Marksa. Filozof ten uważał feudalizm za jedną z pięciu formacji społecznych (obok wspólnoty pierwotnej, niewolnictwa, kapitalizmu i komunizmu). Obecnie często odróżnia się szerokie, marksistowskie rozumienie feudalizmu od węższego znaczeniowo pojęcia systemu wasalno-lennego.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza