Więzi wasalno-lenne a władztwo gruntowe w średniowiecznej Europie

Wyjaśnij różnicę pomiędzy więziami wasalno-lennymi a władztwem gruntowym.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 17:24

Więzi wasalno-lenne to wzajemne zobowiązania pomiędzy seniorem a wasalem. Były regulowane przez indywidualny kontrakt lenny. W zamian za przyrzeczenie wiernej służby senior nadawał wasalowi ziemię do użytkowania. Innym zjawiskiem było władztwo gruntowe, czyli władza sprawowana przez właściciela ziemskiego nad chłopami przypisanymi do jego ziemi. Prawo do władztwa gruntowego gwarantowały feudałom immunitety, czyli wydawane przez panujących przywileje, które wyłączały wielką własność ziemską spod władzy administracji państwowej.

Dzięki! 4
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (1)
I
2020-11-30 16:07:06
Tak
Dzięki! 0
Odpowiedz

Rozwiąż również:

  • Wiedza