Używając tablic rozpuszczalności podaj fosforany(V) spełniające poniższe warunki

Opierając się o informacje zebrane w tablicy rozpuszczalności soli, podaj: wzory dwóch fosforanów(V), które są nierozpuszczalne w wodzie, jednej soli srebra dobrze rozpuszczalnej w wodzie oraz wzory dwóch trudno rozpuszczalnych wodorotlenków, w których występuje 3-wartościowy metal.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 10:46

1. Przykłady fosforanów(V), które są nierozpuszczalne w wodzie: Ca3(PO4)2, Cu3(PO4)2

2. Przykład dobrze rozpuszczalnej soli srebra: AgNO3

3. Przykłady wodorotlenków 3-wartościowych metali, które są nierozpuszczalne w wodzie: Al(OH)3, Cr(OH)3

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza