Określ efekt energetyczny reakcji i narysuj wykres zależności stałej równowagi w funkcji temperatury

Zapoznaj się z równaniem reakcji i danymi zebranymi w tabeli, a następnie określ efekt energetyczny reakcji i naszkicuj schematyczny wykres zależności stężeniowej stałej równowagi w funkcji temperatury.

CO(g) + 2H2(g) ↔ CH3OH(g)

Temp.

298K

400K

600K

800K

Kc

2,5×104

1,92

1,14×10-4

6,95×10-7

 

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 18:54

Analizując zmiany wartości stałej równowagi reakcji od temperatury można zauważyć, że ze wzrostem temperatury wartość Kc maleje, a zatem stężenie produktów maleje. Zgodnie z regułą przekory le Chateliera-Brauna, reakcja ta jest egzoenergetyczna.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: