Oblicz jak zmieni się szybkość reakcji, jeśli przereaguje 25% substratu

W reaktorze o objętości 1 dm3 i stałej temperaturze przeprowadzono reakcję opisaną równaniem:

O2(g) + 2 SO2(g) ↔ 2 SO3(g)

stężenia początkowe reagentów wynosiły [O2] = 4 mol/dm3, [SO2] = 3 mol/dm3. Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji utleniania tlenku siarki(IV), gdy przereaguje 25% tlenu.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
15.06.2020 19:44

Rozwiązanie:

Ułożenie i uzupełnienie tabeli ze stężeniami reagentów:

 

O2

SO2

C0

4

3

C

1

2

Ck

3

1

 

Zgodnie z treścią zadania przereagowało 25% tlenu, czyli 1 mol, pozostałe 3 mole znajdują się dalej w mieszaninie reakcyjnej. Zgodnie ze stechiometrią reakcji na każdy 1 mol tlenu, w reakcji biorą udział 2 mole SO2, czyli pozostał 1 mol nieprzereagowanego SO2.

Zapisanie równania kinetycznego:

v _{1}   = k \times [O _{2} ] \times [SO _{2} ] ^{2}

Podstawiamy do równania stężenia początkowe które brały udział w reakcji:

v _{1}   = k \times 4 \times 3 ^{2}

v _{1}   = 36k

Obliczamy szybkość reakcji w momencie, gdy przereagowało 25% tlenu:

v _{2}   = k \times 3 \times 1 ^{2}

v _{2}   = 3k

Porównanie szybkości reakcji w stanie początkowym i po przereagowaniu 25% tlenu:

 \frac{v _{1} }{v _{2} } = \frac{36k}{3k}

 \frac{v _{1} }{v _{2} } = 12

 

Odpowiedź: Szybkość reakcji zmaleje 12-krotnie gdy przereaguje 25% wyjściowej ilości tlenu.

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza