Klasyfikacje źródeł historycznych

W jaki sposób i na podstawie jakich kryteriów można klasyfikować źródła historyczne?

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
23.05.2020 11:06

Istnieje dużo różnych klasyfikacji źródeł historycznych. Na ogół źródła historyczne kategoryzuje się  z punktu widzenia zawartych w nich treści, konwencji i gatunków literackich i dziejopisarskich, a także z perspektywy ontologicznej (biorącej pod uwagę sposób istnienia źródła historycznego) oraz metodologicznej (kładącej nacisk na poznawcze aspekty wykorzystania źródła w badaniach historycznych). Najczęściej można spotkać się z podziałem źródeł historycznych na pisane oraz niepisane. Źródła historyczne można również między innymi podzielić na:

 - zastane i wywołane (np. wywiady zebrane przez badacza),

 - źródła z informacjami potencjalnymi (obiekty, które mogą zostać wykorzystane jako źródła po sformułowaniu odpowiednich pytań badawczych) i źródła z informacjami efektywnymi (obiekty, które są już skutecznie wykorzystywane jako źródła),

 - adresowane i nieadresowane,

 - źródła z informacjami bezpośrednimi (czyli takie, które zawierają bezpośrednią informację na temat przeszłych wydarzeń) i źródła z informacjami pośrednimi (czyli takie, z których informacje o wydarzeniach z przeszłości trzeba wydobywać drogą wnioskowania pośredniego).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: