prędkość średnia

Na wykresie przedstawiono zależność prędkości od czasu dla rowerzysty. Oblicz jego średnią prędkość w czasie 8s

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
15.04.2020 11:13

Dane i szukane z zadania, gdzie V0 to prędkość w zerowej sekundzie ruchu, V3, prędkość w trzeciej sekundzie ruchu itd.:

V_0=10 \frac{m}{s}

V_3=4 \frac{m}{s}

V_3=V_5

V_8=6 \frac{m}{s}

V _{sr} =?

W I odcinku od 0-3 sekundy rowerzysta porusza sie ruchem jednostajnie opóźnionym, w II odcinku od 3 do 5 ruchem jednostajnym gdzie a=0, a w II odcinku zaś od 5 do 8 sekundy ruchem jednostajnie przyspieszonym. Obliczam przyspieszenie w odcinku I i III ze wzoru:

a= \frac{V_k-V_0}{t}

a_I= \frac{4 \frac{m}{s} -10 \frac{m}{s} }{3s} = \frac{-6 \frac{m}{s} }{3s} =-2 \frac{m}{s^2}

a_{III}= \frac{6 \frac{m}{s} -4 \frac{m}{s} }{3s} = \frac{ 2\frac{m}{s} }{3s} = \frac{2}{3}  \frac{m}{s^2}

Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym/opóźnionym obliczamy ze wzoru:

s=V_0t+ \frac{1}{2}at^2

s_I=10 \frac{m}{s} *3s+ \frac{1}{2} (-2\frac{m}{s^2} )*9s^2=21m

s_{III}=4 \frac{m}{s} *3s+ \frac{1}{2}*  \frac{2}{3} \frac{m}{s^2} *9s^2=15m

Drogę w ruchu jednostajnym obliczamy ze wzoru:

s=V*t

s_{II}=4 \frac{m}{s} *2s=8m

Całkowita droga przejechana przez rowerzystę wynosi

s _{I} +s _{II} +s _{III} =s_c

s_c=21m+8m+15m=44m

Prędkość średnia to

V _{sr} = \frac{s_c}{t} = \frac{44m}{8s} =5,5 \frac{m}{s}

Odp Średnia prędkość wynosi 5,5 m/s

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza