Znając gęstość pewnego gazu ustal jego wzór rzeczywisty

Gęstość pewnego tlenku azotu w temperaturze 293K i pod normalnym ciśnieniem wynosi 0,00125 g/cm3, a 46,7% jego masy stanowi azot. Oblicz wzór rzeczywisty tlenku azotu i określ jego charakter chemiczny. Wartość stałej gazowej wynosi 83,14 hPa*dm3/mol*K.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 14:43

Rozwiązanie:

Zapisujemy wzór na gęstość (1), który z definicji oznacza stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości:

(1) d =  \frac{m}{V}

Następnie zapisujemy wzór Clapeyrona, który ma postać:

pV = nRT

liczbę moli n można wyrazić jako stosunek masy do masy molowej danej substancji:

n=  \frac{m}{M}

Podstawiając do wzoru Clapeyrona otrzymujemy:

pV= \frac{mRT}{M}

Następnie przekształcamy równanie, dzieląc je stronami przez objętość V, a następnie mnożąc przez masę molową M. Otrzymujemy poniższe równanie:

pM =  \frac{mRT}{V}

Można zauważyć po prawej stronie równania, że iloraz m i V wyraża wzór na gęstość (1), który podstawiamy do równania. Ma ono teraz postać:

pM = dRT

Chcemy obliczyć masę molową substancji:

M =  \frac{dRT}{p}

M =  \frac{1,25 \times  83,14 \times 293}{1013} = 30

Podstawiając dane do wzoru należy pamiętać, aby zgadzały się jednostki, zatem należy przeliczyć gęstość na g/dm3.

Zapisujemy układ 2 równań z dwiema niewiadomymi: x oznaczającym liczbę atomów azotu, oraz y oznaczającym liczbę atomów tlenu. Z układu okresowego odczytujemy masy atomowe dla azotu i tlenu, które wynoszą odpowiednio 14u i 16u:

 \frac{14x}{16y} =  \frac{46,7}{53,3}

14x+16y=30

Rozwiązując układ równań np. metodą podstawienia otrzymujemy przybliżone wartości x i y równe:

x = 1

y = 1

Zatem wzór rzeczywisty poszukiwanego tlenku azotu można zapisać jako NO.

Odpowiedź: Wzór rzeczywisty tlenku azotu ma postać NO. Jego charakter chemiczny jest obojętny.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza