Zapoznaj się z przebiegiem doświadczenia a następnie określ charakter substancji X

Przeprowadzono doświadczenie zgodnie z przedstawionym schematem.

W obu probówkach stwierdzono zmianę barwy wskaźnika. Określ charakter chemiczny związku X i uzasadnij odpowiedź, a następnie wskaż, która z substancji spośród związków: etanal, metanol, 1,3,5-trinitrofenol, propanolan sodu, kwas 4-aminomasłowy została użyta w doświadczeniu. Następnie zapisz reakcję dla wybranego związku z każdym z odczynników.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 23:15

Związek ma charakter amfoteryczny, ponieważ wchodzi w reakcję zarówno z kwasem jak i zasadą.

W doświadczeniu wykorzystano: kwas 4-aminomasłowy

H2NCH2CH2CH2COOH + HCl → [H3NCH2CH2CH2COOH]+Cl-

H2NCH2CH2CH2COOH + NaOH → H2NCH2CH2CH2COO-Na+ + H2O

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: