Zapisz równanie kinetyczne dla reakcji syntezy i określ ilościowy wpływ zmian warunków na szybkość reakcji

Dla reakcji opisanej poniższy równaniem:

A(g) + 2B(g) ↔ AB2(g)

zapisz równanie kinetyczne, określ rząd reakcji, a następnie określ jak zmieni się szybkość reakcji, jeśli:

 1. ciśnienie wzrośnie dwukrotnie
 2. stężenie A zmaleje 6-krotnie, a stężenie B wzrośnie 3-krotnie

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 17:21

Rozwiązanie:

Równanie kinetyczne dla podanej reakcji ma postać:

v _{1} = k \times [A] \times [B] ^{2}

Rząd reakcji, czyli suma wykładników potęg, do których podniesione są stężenia substratów w równaniu kinetycznym, jest równy 3.

Obliczenie jak zmieni się szybkość reakcji przy 2-krotnym zwiększeniu ciśnienia:

v _{2} = k \times 2[A] \times (2[B]) ^{2}

v _{2} = 8 \times k \times [A] \times [B] ^{2}

Zestawiając v2 i v1 w ułamek otrzymujemy:

 \frac{v _{2} }{v _{1} } = \frac{8 \times k \times [A] \times [B] ^{2} }{k \times [A] \times [B] ^{2} }

\frac{v _{2} }{v _{1} } = 8

Skracając powtarzające się wyrażenia otrzymujemy 8, zatem 2-krotny wzrost ciśnienia w reaktorze powoduje wzrost 8-krotny wzrost szybkości reakcji.

Obliczenie jak zmieni się szybkość reakcji przy 3-krotnym zwiększeniu stężenia B i 6-krotnym zmniejszeniu stężenia A:

v _{3} = k \times \frac{1}{6} [A] \times (3[B]) ^{2}

v _{3} = \frac{3}{2} \times k \times [A] \times [B] ^{2}

Zestawiając ze sobą v3 i v1 w iloraz otrzymujemy:

 \frac{v _{3} }{v _{1} } = \frac{ \frac{3}{2} \times k \times [A] \times [B] ^{2} }{k \times [A] \times [B] ^{2} }

Wynika stąd, że szybkość reakcji wzrosła 1,5-krotnie.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

 • Wiedza