Wyjaśnij różnice w rozpuszczalności amoniaku i metanu w wodzie

Na podstawie swojej wiedzy o wiązaniach chemicznych i budowie cząstek, wyjaśnij różnicę w rozpuszczalności amoniaku oraz metanu w wodzie. Określ charakter wiązań w obu cząsteczkach.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 17:51

Odpowiedź:

Wiązania C-H w metanie są wiązaniami kowalencyjnymi niespolaryzowanymi, z uwagi na niewielką różnicę elektroujemności. Wiązania N-H w cząsteczce amoniaku są wiązaniami kowalencyjnymi spolaryzowanymi.

Różnica w rozpuszczalności wynika przede wszystkim z budowy przestrzennej obu cząsteczek – metan ma symetryczną budowę tetraedryczną, w wyniku czego nie posada momentu dipolowego, zatem jest cząstką niepolarną. Z tego powodu nie powstają oddziaływania dipol-dipol z wodą i nie mogą wytworzyć się wiązania wodorowe.

Amoniak z uwagi na budowę tetraedryczną, spowodowaną wolną parą elektronową, jest cząsteczką polarną posiadającą moment dipolowy. Może zatem tworzyć wiązania wodorowe z H2O.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza