Wyjaśnij pojęcie entropii i jej związek z przemianami fazowymi

Wyjaśnij pojęcie entropii a następnie określ jej wpływ na następujące procesy fizyczne: rozpuszczanie, krystalizacja, sublimacja, parowanie, resublimacja, krzepnięcie, topnienie, skraplanie.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 17:48

Entropia ∆S jest miarą nieuporządkowania układu. Wzrost entropii wiąże się ze wzrostem nieuporządkowania materii w badanym układzie.

 

Rozpuszczanie – wzrost ∆S

Krystalizacja – spadek ∆S

Sublimacja – wzrost ∆S

Parowanie – wzrost ∆S

Resublimacja – spadek ∆S

Krzepnięcie – spadek ∆S

Topnienie – wzrost ∆S

Skraplanie – spadek ∆S

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza