Oblicz potencjał elektrody wodorowej

Oblicz potencjał E’ elektrody wodorowej wiedząc, że pH roztworu wynosi 2, a potencjał standardowy H2|H+ wynosi 0V w warunkach standardowych.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 17:36

Zapisanie równania reakcji zachodzącego na elektrodzie:

½H2 ↔ H+ + e

Obliczenie stężenia jonów wodorowych w roztworze:

[H+] = 10-pH

[H+] = 0,01 mol/dm3

 

W celu obliczenia potencjału elektrody w podanych warunkach należy wykorzystać równanie Nernsta:

E' = E ^{0}  +  \frac{0,059}{n}  \times logC

E' = 0 +  \frac{0,059}{1}  \times log0,01

E' = -0,118V

Odpowiedź: Potencjał elektrody wodorowej wynosi -0,118V.

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza