Oblicz objętość gazu

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń odpowiedz, w jakiej objętości propan zawiera identyczną liczbę atomów, co 13 dm3 chloru zakładając, że oba gazy odmierzono w jednakowych warunkach temperatury i ciśnienia. Wyniki podaj z dokładnością do 2 miejsca po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 16:35

W pierwszym etapie chcemy obliczyć, jaki ułamek mola stanowi 13 dm3:

22,4 dm3 Cl2 – 1 mol

13 dm3 Cl2 – x moli

x = 0,58 mola

Cząsteczka chloru zbudowana jest z 2 atomów tego pierwiastka, należy zatem uwzględnić to w obliczeniach:

Nat = 0,58×2 = 1,16 mola atomów

Cząsteczka propanu (C3H8) zbudowana jest z 11 atomów. Układamy następującą proporcję:

11 moli atomów – 22,4 dm3 propanu

1,16 moli atomów – x dm3

x = 2,36 dm3

 

Odpowiedź: Propan w 2,36 dm3 zawiera identyczną liczbę atomów co 13 dm3 chloru.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: