Oblicz jakie ciśnienie panuje w zbiorniku z gazem

W dwóch identycznych zbiornikach, o pojemności 2,5 dm3, znajdują się oddzielnie gazy A i B w jednakowej ilości molowej. Stosunek masy molowej gazu A do gazu B wynosi 2. Oba zbiorniki mają temperaturę 520K, natomiast ciśnienie w zbiorniku z gazem A wynosi 2100 hPa. W oparciu o podane informacje określ ciśnienie, jakie panuje w zbiorniku z gazem B. Następnie oblicz, jak zmieni się ciśnienie w zbiorniku z gazem A, jeżeli jego temperatura wzrośnie o 110K, oraz określ który z gazów ma większą gęstość w warunkach normalnych. Wynik podaj z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 17:15

Rozwiązanie:

1. Ponieważ rozpatrujemy 2 identyczne zbiorniki zawierające identyczną liczbę moli substancji, w warunkach izotermicznych, to jeśli w zbiorniku z gazem A panuje ciśnienie wynosi 2100 hPa, w drugim zbiorniku będzie ono takie samo.

2. Aby obliczyć jak zmieni się ciśnienie, musimy najpierw obliczyć liczbę moli substancji znajdującą się w zbiorniku:

pV = nRT

n =  \frac{pV}{RT} =  \frac{2100 \times 2,5}{83,14 \times 520}  = 0,12 mola

Obliczamy ciśnienie gazu dla nowej wartości temperatury:

p =  \frac{nRT}{V} =  \frac{0,12 \times 83,14 \times 630}{2,5}  = 2514,14 hPa

3. Oba gazy łączy zależność:

MA/MB = 2

zatem:

MA = 2MB

Zakładając, że dysponujemy po 22,4 dm3 każdego z gazów w warunkach normalnych, to porównując ich masy molowe można stwierdzić, że w podanych warunkach gaz A ma większą gęstość niż gaz B.

dA > dB

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: