Oblicz gęstości gazów w warunkach normalnych i uszereguj je

Oblicz gęstości następujących gazów: azot, siarkowodór, tlenek węgla(IV) w warunkach normalnych, a następnie uszereguj je zgodnie z rosnącą gęstością. Wyniki podaj w g/cm3 z dokładnością do 3 cyfr znaczących.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 15:14

Rozwiązanie:

Zakładamy, że gazy znajdują się w warunkach normalnych, zatem 1 mol dowolnego gazu ma objętość 22,4 dm3:

Masa molowa azotu wynosi 28 g/mol

dN2 = m/V = 28/22,4 = 1,25 g/dm3 = 0,00125 g/cm3

 

Masa molowa siarkowodoru wynosi 34 g/mol

dH2S = m/V = 34/22,4 = 1,52 g/dm3 = 0,00152 g/cm3

 

Masa molowa tlenku węgla(IV) wynosi 44 g/mol

dCO2 = m/V = 44/22,4 = 1,96 g/dm3 = 0,00196 g/cm3

 

Odpowiedź: dN2 < dH2S < dCO2

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: