Podobieństwa mszaków i paprotników

Omów trzy podobieństwa paprotników i mszaków.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
23.04.2020 10:06

Paprotniki oraz mszaki zaliczane są do wspólnej grupy roślin zarodnikowych i wykazują podobieństwo w przebiegu rozmnażania. W obu przypadkach zapłodnienie jest uzależnione od obecności wody, a sam proces ma postać oogamii. Co więcej, gamety mszaków i paprotników powstają w gametangiach, czyli męskich plemniach i żeńskich rodniach. Dodatkowo zarodniki mszaków i paprotników powstają na drodze mejozy tkanki zarodnikotwórczej.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza