Średniowieczne społeczeństwo stanowe

Postaraj się krótko zdefiniować pojęcie społeczeństwa stanowego. Następnie wymień stany społeczne w średniowieczu.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Szymon Ekspert eSzkola.pl
10.04.2020 11:44

Społeczeństwo stanowe to typ społeczeństwa, w którym obowiązują inne prawa dla różnych klas społecznych (w średniowieczu: stanów). Przynależność do poszczególnych stanów (z wyjątkiem duchowieństwa) określało urodzenie. Możliwe było jednak przejście z jednego stanu do drugiego (awans - w przypadku przejścia ze stanu niższego do wyższego - lub degradacja, czyli przejście ze stanu wyższego do niższego). W porównaniu z późniejszymi epokami pionowa ruchliwość społeczna (czyli zmianę pozycji zajmowanej przez jednostkę w hierarchii społecznej) w średniowieczu była dość mocno ograniczona.

Tradycyjnie wyróżnia się cztery stany, które tworzyły średniowieczne społeczeństwo:

1) duchowieństwo,

2) rycerstwo (na czele z jego najzamożniejszą częścią - możnowładztwem),

3) mieszczaństwo,

4) chłopstwo.

We Francji przed rewolucją francuską (czyli w czasach tzw. ancien régime'u - fr. „stare rządy”) mieszczan i chłopów zaliczano na ogół do jednej kategorii nazywanej „stanem trzecim”.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)