Czas historyczny w ujęciu Fernanda Braudela

Przedstaw koncepcję czasu historycznego według Fernanda Braudela.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
06.11.2020 20:05

Fernand Braudel (1902-1985), wybitny francuski historyk, wyróżnił trzy rodzaje czasu historycznego:

- czas zdarzenia (obejmujący historię zdarzeń, w tym zdarzeń politycznych),

- czas koniunktury (w którego zakres wchodzą cykle koniunkturalne w gospodarce),

- czas długiego trwania (obejmujący długotrwałe przemiany kulturowe i cywilizacyjne).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza