Wskaźnik Charvata

Oblicz wskaźnik Charvata dla województwa pomorskiego, korzystając z poniższych informacji (wykorzystując jedynie potrzebne dane).

 

Liczba turystycznych obiektów noclegowych w roku 2019 - 1 658

Liczba noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w roku 2019 - 10 333 000

Liczba mieszkańców w roku 2019 - 2 344 000

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
10.04.2022 14:34

Wskaźnik Charvata (WCh) wykorzystywany jest do określania intensywności ruchu turystycznego badanego obszaru (w naszym przypadku dla województwa pomorskiego). Informuje on o liczbie udzielonych noclegów w odniesieniu do 100 mieszkańców badanego obszaru.

Oblicza się go w następujący sposób:

WCh = liczba udzielonych moclegów/liczba mieszkańców badanego obszaru *100

WCh = 10 333 000/2 344 000 *100

WCh = 4,41*100 = 441

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza