Stosunek energii kinetycznej do potencjalnej

Na wysokości 4 km nad ziemią leci bocian o masie 30 kg z prędkością 180 km/h. Jaki jest stosunek jego energii potencjalnej do kinetycznej?

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
16.04.2020 08:30

Dane i szukane z zadania:

h=4km=4000m

m=30 kg

V=180 \frac{km}{h} =180 \frac{1000m}{3600s} =50 \frac{m}{s}

g=10 \frac{m}{s^2}

Korzystam ze wzorów na energię:

E_p=mgh

E_k= \frac{mV^2}{2}

Obliczamy stosunek obu energii:

 \frac{E_p}{E_k}= \frac{mgh}{ \frac{mV^2}{2} }  = \frac{2gh}{V^2}

 \frac{E_p}{E_k}= \frac{2*10 \frac{m}{s^2}*4000m }{(50 \frac{m}{s})^2 }  =32

Odp. Stosunek Energii potencjalnej bociana do jego energii kinetycznej wynosi 32.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza