Stosunek energii dwóch dwóch ciał

Oblicz stosunek prędkości dwóch ciał, więdząc, że stosunek ich mas jest równy 4 a stosunek ich energii kinetycznych wynosi 80.

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
21.05.2020 09:30

Dane i szukane z zadania:

 \frac{m_1}{m_2} =4

 \frac{E_k_1}{E_k_2} =80

 \frac{v_1}{v_2} =?

Korzystamy z zależności na Ek:

 \frac{E_k_1}{E_k_2} =80

pamiętając, że energię kinetyczną definiuje się jako:

E_k= \frac{mv^2}{2}

 \frac{\frac{m_1v_1^2}{2} }{\frac{m_2v_2^2}{2} } =80

 \frac{m_1v_1^2}{m_2v_2^2}=80

z zależności mas otrzymujemy:

m_1=4m_2

 \frac{4m_2v_1^2}{m_2v_2^2}=80

 \frac{v_1^2}{v_2^2}=20

Odp. Stosunek prędkości tych ciał wynosi 20.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza