Energia wewnętrzna układu

Oblicz przyrost energii wewnętrznej układu ciała o masie 4 kg, poruszającego się z prędkością 40 m/s, jeżeli działa na niego siła tarcia, która na drodzę 200 m zmniejszyła prędkość o połowę.

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
26.05.2020 08:54

Dane i szukane z zadania:

m=4kg

v_1=40  \frac{m}{s}

v_2= \frac{1}{2} v_1= \frac{1}{2} 20 \frac{m}{s} =10 \frac{m}{s}

s=200m

 \Delta U=?

Ciało to jest w ruchu, więc posiada energię kinetyczną:

E_k= \frac{mv^2}{2}

energię kinetyczną przed i po przebyciu drogi s mamy odpowiednio:

E_{k1}= \frac{mv_1^2}{2}

E_{k2}= \frac{mv_2^2}{2}

Wpraca sił tarcia:

W_t=E_{k1}-E_{k2}

podstawiamy zależności na energię kinetyczną:

W_t=\frac{mv_1^2}{2} -\frac{mv_2^2}{2}

W_t=\frac{mv_1^2}{2} -\frac{m( \frac{1}{2} v_1)^2}{2}

W_t=\frac{mv_1^2}{2} -\frac{m \frac{1}{4} v_1^2}{2}

W_t=\frac{ \frac{3}{4}m v_1^2}{2}

W_t=600J

W_t= \Delta U

Odp. Przyrost energii wewnętrznej układu wynosi 600J.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza