Potencjał w punkcie

Naładowano do potencjałów +800V i +200V dwie rórnoległe i oddalone od siebie płytki o 10 cm. Oblicz wartość i kierunek natężenia pola oraz potencjał w punkcie P odległym od płytki o większym potencjale o 2 cm.

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
16.04.2020 08:41

Dane i szukane z zadania:

d=10 cm=0,1m

x=2cm

V_1=800V

V_2=200V

E_x=?

V_x=?

Napięcie otrzymanego kondensatora obliczymy z różnicy potencjałów:

U=800V-200V=600V

Kierunek natężenia pola w punkcie P wyznaczymy z reguły mówiącej o tym, że linie sił pola wewnątrz kondensatora są skierowane od potencjału wyższego do niższego. To nam definiuje kierunek wektora natężenia pola w szukanym punkcie. Jest to pole jednorodne i wartość pola będzie taka sama w każdym punkcie:

E= \frac{U}{d}

E= \frac{600V}{0,1m} =6000 \frac{V}{m}

Aby obliczyć potencjał w punkcie P należy postąpić analogicznie jak wyżej zmieniając tylko odległość, w jakiej znajduje sie punkt P:

E_x= \frac{U_x}{x}

U_x=E_x*x

U_x=6000 \frac{V}{m} *0,02m=120V

Potencjał w punkcie P obliczymy z:

U_x=V_1-V

V=V_1-U_x

V=800V-120V=680V

Odp. Potencjał w punkcie P wynosi 680V, a natężenie w tym punkcie 6000 V/m.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza