Zaprojektuj doświadczenie, w którym wykażesz amfoteryczny charakter wodorotlenku chromu(III)

Zaprojektuj doświadczenie, w którym wykażesz amfoteryczny charakter wodorotlenku chromu(III). Zaproponuj niezbędne odczynniki, narysuj schemat doświadczenia oraz zapisz równania reakcji razem z przewidywanymi obserwacjami.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 23:04

Odczynniki: wodny r-r HCl, wodny r-r NaOH

Probówka I: Cr(OH)3 + 3NaOH → Na3[Cr(OH)6]

Probówka II: Cr(OH)3 + HCl → CrCl3 + 3H2O

 

Obserwacje:

Probówka I – szarozielony osad ulega rozpuszczeniu

Probówka II – szarozielony osad ulega rozpuszczeniu

Dzięki! 12
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: