Zapoznaj się ze schmatem doświadczenia i wyciągnij z niego wnioski

Zapoznaj się z poniższym schematem doświadczenia, a następnie odpowiedz gdzie zaszła reakcja i zapisz ją w formie jonowej skróconej. Wysuń wniosek z przeprowadzonego doświadczenia.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 17:52

Obserwacje:

Probówka I – nie zaobserwowano zmian

Probówka II – roztwór zmienił barwę z żółtego na pomarańczowy

Równanie reakcji II:

2 CrO42- + 2 H+ → Cr2O72- + H2O

Wniosek: chromian(VI) potasu jest trwały w środowisku zasadowym, ale nietrwały w kwasowym.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza