Zapisz nazwy systematyczne oraz równania reakcji hydrolizy związków chromu

Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było zbadanie procesu hydrolizy następujących związków chromu: K2CrO7, CrCl3, Cr(NO3)3. Związki te rozpuszczono w wodzie, a następnie zbadano odczyn pH-metrem. Zapisz nazwy systematyczne oraz w formie jonowej skróconej równania reakcji hydrolizy tych związków chromu, gdzie zaszła reakcja.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 17:53

Związki chromu, które ulegają hydrolizie: chlorek chromu(III), azotan(V) chromu.

Równanie reakcji hydrolizy:

Cr3+ + 3 H2O → Cr(OH)3 + 3 H+

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza