Zapisz równanie reakcji i oblicz jej efekt cieplny

W oparciu o energie wiązań zebrane w tabeli, oblicz efekt energetyczny reakcji addycji 1 mola cząsteczkowego chloru do 1 mola etenu, a następnie określ efekt energetyczny reakcji.

C-H

C=C

Cl-Cl

C-H

Cl-C

C-C

415 kJ

612 kJ

243 kJ

415 kJ

335 kJ

348 kJ

 

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 17:20

Odpowiedź:

Zapisanie równania reakcji za pomocą wzorów strukturalnych dla lepszej przejrzystości (rysunek).

 

Ułożenie równania dla entalpii reakcji:

Hx = 4 C-H + C=C + Cl-Cl - 4 C-H - 2 Cl-C - C-C

Hx = 4×415 + 612 + 243 - 4×415 - 2×335 - 348

Hx = -163 kJ

 

Odpowiedź: Entalpia reakcji addycji chloru do etenu jest reakcją egzoenergetyczną, ponieważ entalpia wynosi -163 kJ.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza