Uzupełnij poniższe reakcje i nazwij produkt

Uzupełnij poniższe reakcje w taki sposób, aby jon HS- pełnił rolę kwasu w reakcji I, a jon HPO42- zasady w reakcji II, zgodnie z teorią Brönsteda. Nazwij produkty reakcji II.

HS- + [Cr(OH)(H2O)5]2+

HPO42- + [Cr(OH)(H2O)5]2+

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 20:25

Odpowiedź:

HS- + [Cr(OH)(H2O)5]2+ ↔ S2- + [Cr(H2O)6]3+

HPO42- + [Cr(OH)(H2O)5]2+ ↔ H2PO4- + [Cr(OH)2(H2O)4]+

W reakcji II powstają: jon diwodorofosforanowy(V) oraz jon tetraakwadihydroksochromu(III).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: