Podaj wyjaśnienie dla różnicy temperatur wrzenia podanych związków

Zapoznaj się danymi zawartymi w tabeli, a następnie wyciągnij wnioski i odpowiedz na pytania.

 

Etan

Etanol

Kwas etanowy

Masa cząsteczkowa

30 u

46 u

60 u

Temp. wrzenia

-89°C

78°C

118°C

 

Podaj uzasadnienie dla różnicy temperatur zestawionych związków. Zapisz ogólny trend zmian temperatury w kontekście zaproponowanego uzasadnienia.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 18:05

Odpowiedź:

Przyczyną różnic temperatury wrzenia jest odmienna zdolność każdego ze związków do tworzenia wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami.

Temperatura wrzenia związków rośnie ze wzrostem zdolności do tworzenia wiązań wodorowych.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza