Określ, które jony znajdują się w przesączu, zapisz równanie reakcji

Do zlewki zawierającej siarczan(VI) miedzi(II) dodano taką ilość wodorotlenku sodu, że oba związki przereagowały ze sobą całkowicie. Następnie taką mieszaninę przesączono na sączku. Odpowiedz, jakie jony znajdują się w przesączu oraz zapisz wzór substancji, która pozostała na sączku. Zapisz odpowiednie równanie reakcji.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 10:24

Równanie reakcji wytrącania wodorotlenku miedzi(II):

CuSO4 + NaOH → ↓Cu(OH)2 + Na2SO4

W przesączu znajdują się jony: Na+, SO42-

Na sączku pozostał: Cu(OH)2

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: