Oblicz ile ciepła zostanie wydzielonego w reakcji syntezy wody

Zapoznaj się z poniższą reakcją, a następnie oblicz ile energii w postaci ciepła zostanie oddane do otoczenia podczas wytworzenia 72g H2O(c)?

H2(g) + ½O2(g) → H2O(c)     ∆H = -248,84 kJ

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 17:29

Odpowiedź:

Podana wartość entalpii reakcji odnosi się do 1 mola wody. Obliczamy jaka ilość moli H2O powstała w reakcji:

n = m/M = 72/18 = 4 mole H2O

 

Obliczenie entalpii reakcji otrzymywania 4 moli wody:

1 mol H2O – -248,84 kJ

4 mole H2O – x kJ

x = 995,36 kJ

 

Odpowiedź: W wyniku otrzymania 72g wody do otoczenia przekazano 995,36 kJ energii na sposób ciepła.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza