Oblicz energię wiązania karbonylowego

Na podstawie energii wiązań zebranych w tabeli oraz entalpii reakcji, oblicz energię wiązania karbonylowego w dwutlenku węgla(IV):

CH4 + 2 O2 → 2 H2O + CO2            ∆H = - 802 kJ

 

C-H

H-O

O=O

415 kJ

463 kJ

498 kJ

 

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 12:02

Podczas obliczania entalpii w oparciu o energię wiązań należy pamiętać, że rozrywanie wiązań wymaga dostarczenia energii, dlatego zapisujemy je z dodatnim znakiem, natomiast tworzenie wiązań zachodzi z wydzieleniem energii, zatem zapisujemy je ze znakiem minus.

Ułożenie równania dla ∆Hx:

Hx = 4 C-H + 2 O=O - 2×2 H-O - 2 C=O

-802 = 4×415 + 2×498 - 4×463 - 2 C=O

-802 - 1660 - 996 + 1852 = -2 C=O

-1606 = -2 C=O

C=O = 803 kJ

 

Odpowiedź: Energia wiązania C=O w dwutlenku węgla(IV) wynosi 803 kJ.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza