Naszkicuj wykres zależności szybkości reakcji w funkcji czasu

W zamkniętym reaktorze o objętości 1 dm3 prowadzono reakcję syntezy amoniaku ze stechiometrycznych ilości wodoru i azotu. Podczas prowadzenia procesu utrzymywano temperaturę 670 K, jednocześnie mierząc zmiany stężenia reagentów i produktu w czasie trwania reakcji oraz po jej zakończeniu.

Zapisz równania reakcji przebiegających w reaktorze, a następnie naszkicuj wykres zależności szybkości reakcji w funkcji czasu.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 19:32

Rozwiązanie:

N2 + 3H2 → 2NH3

2NH3 → N2 + 3H2

 

 

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: