Średnia arytmetyczna

Marcin policzył średnią swoich ośmiu ocen z tego semestru z języka polskiego i okazało się, że wynosi ona 4,2. Czy jest szansa, żeby po ostatniej klasówce miał on średnią równą 4,6?

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
10.07.2020 15:18

Marcin ma aktualnie 8 ocen z języka polskiego. Gdybyśmy chcieli policzyć na tej podstawie jego średnią, zrobilibyśmy to w ten sposób:

\frac{a + b + c + d + e + f + g + h}{8} = 4,2, gdzie litery są kolejnymi ocenami Marcina. Możemy teraz wykonać następujące przekształcenie:

\frac{a + b + c +d + e + f + g + h}{8} = 4,2  / \cdot 8

a + b + c + d + e + f + g + h = 33,6  

Powyższa równość mówi nam, że suma wszystkich dotychczasowych ocen Marcin wynosi 33,6. Dzięki temu możemy policzyć teraz jego nową średnią:

\frac{a + b + c + d + f + g + h + x}{9} = 4,6, ponieważ chcemy aby średnia wynosiła 4,6 i zastanawiamy się jaką ocenę Marcin powinien ku temu otrzymać (x).

\frac{33,6 + x}{9} = 4,6 / \cdot 9

33,6 + x = 41,4 /-33,6

x = 7,8

Marcin musiałby dostać ocenę wyższą niż 7, co jest niemożliwe. Zatem nie uda mu się osiągnąć średniej równej 4,6.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza