Społeczeństwo miejskie w średniowieczu

Do każdej z charakterystyk grup wchodzących w skład średniowiecznych, miejskich społeczności, dopisz odpowiednią nazwę.

A. Najbogatsza grupa mieszkańców miasta, tworzona przez zamożnych kupców, bankierów i rzemieślników. Jej przedstawiciele zasiadali w radzie miejskiej i ławie sądowej. Mieszkali na ogół w murowanych kamienicach.

B. Średniozamożni i niezamożni rzemieślnicy, kupcy i karczmarze. Zamieszkiwali w drewnianych domach. Rzemieślnicy tworzyli stowarzyszenia zawodowe nazywane cechami rzemieślniczymi. 

C. Najuboższa część mieszkańców średniowiecznych miast. W jej skład wchodzili najemni robotnicy, służba domowa, czeladnicy, a także tzw. margines społeczny (np. żebracy).

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Szymon Ekspert eSzkola.pl
23.08.2020 23:16

A. Patrycjat

B. Pospólstwo

C. Plebs

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: